northon@northon.sk
+421 901 910 622

#ISO COMPLIANCE

Našim cieľom je vytvoriť vo Vašej spoločnosti stav, ktorý je v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Inými slovami stav, v ktorom nebudete mať obavy z príchodu ohlásenej alebo neohlásenej kontroly zo strany orgánov verejnej správy (Inšpekcia práce a pod.).

Rovnako Vás naučíme ako efektívne postupovať v prípade zriedkavejších situácií, ako napríklad pracovné úrazy, prepúšťanie, spolupráca so živnostníkmi a pod. (pokuty, ktoré môžu byť až státisícové) zabezpečiť, aby dodržiavanie všetkých relevantných legislatívnych požiadaviek a noriem týkajúcich sa zamestnancov, čím sa minimalizujú možnosti pokút a kontrol zo strany orgánov verejnej správy.

 

Nami poskytované služby zahŕňajú aj

Posúdenie zhody
s reguláciami

Ak aplikujete všetky zmeny v pracovnoprávnych predpisoch správne a včas, tak sa hrozba pokút znižuje o viac ako 90%. My zabezpečíme, aby ste nemuseli vynakladať prostriedky na interné zabezpečenie plnenia týchto povinnosti. Ani firma chce zmeniť svoje fungovanie (inovovať odmeňovanie/zmeniť povinnosti zamestnancov) tak to musí vykonať v zhode s predpisom. Teda musí posúdiť zhodu – vykonáme my.

Interné dokumenty
a pravidlá

Pomáhame našim klientom pri vytváraní a udržiavaní pracovných zmlúv, interných pravidiel, smerníc, poriadkov a politík, tak aby boli v súlade s aktuálnou legislatívou. Ak je toto OK, tak sú pravidlá platné, vzájomne konzistentné a účinné, čo znamená že môžu byť uplatnené na zamestnancov bez rizika že by boli neúčinné. Pravidlá by mali byť pre zamestnancov jasné, zrozumiteľné, dostupné a vizuálne príťažlivé aby vzbudili záujem a pocit zodpovednosti.

Manažment rizík

Každá organizácia, ktorá pozná svoje povinnosti a mieru, v akej ich plní, je najlepšie pripravená na elimináciu väčšiny rizík. Pomôžeme Vám identifikovať riziká spojené s porušením pracovnoprávnych predpisov a právnych povinností a navrhneme opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie. 

Prevencia sporov
a konfliktov

Ak je správne nastavený systém sťažností a spätnej väzby od zamestnancov a súčasne sú vedúci pracovníci vhodne pripravení, tak sa riziko vypuknutia sporu u zamestnávateľa znižuje.

Manažérska podpora

Ak má manažér kvalitnú podporu vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ľudí, tak jeho rozhodnutia budú vždy správne a riziko sporov a zbytočných nákladov sa zásadne zníži.

GDPR / DPO

Rozumieme
Vám
Sme lokálna firma,
ktorá pochádza z Vášho prostredia, poznáme jeho špecifiká a potreby.
Vnímame Zodpovednosť
Sme Vašim partnerom v každej situácii, na ktorej Vám skutočne záleží.
Zažili
sme to
Sami sme boli v situáciách v ktorých sa nachádzate teraz vy, preto Vám môžeme najlepšie pomôcť.
Celý tím
pre vás
Ak to bude potrebné, tak zapojíme všetky naše znalosti a spôsobilosti aby sme Vám pomohli.
Spektrum skúseností
Vhodnou kombináciou našich skúseností si bezpečne poradíme s každou situáciou

Potrebujete viac informácií?

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nezáväzná konzultácia
Radlinského 1716,
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
northon@northon.sk
+421 901 910 622
Zostaňme v kontakte
kontaktny formular footer

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram