NORTHON

Pomáhame
firmám vstúpiť
do budúcnosti
Rev.04

Naše služby:

Kvalitné služby na vysokej úrovni. Sme tím skúsených odborníkov.

Kolektívne vyjednávanie

Naša profesionálna podpora kolektívneho vyjednávania, Vám pomôže účinne riešiť problémy v oblasti vzťahov so zástupcami zamestnancov a kolektívneho vyjednávania.

Ľudské zdroje

Pomôžeme Vám vytvoriť stabilné personálne prostredie, kvalitné procesné štandardy a politiky zamerané na zvyšovanie produktivity.

Zodpovedné podnikanie

S našimi skúsenosťami v oblasti udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti firiem, etického riadenia a environmentálneho manažmentu môžete byť aj Vaša firma lídrom.

Verejné obstarávanie

Pomôžeme Vám porozumieť procesu verejného obstarávania, poskytnúť odbornú radu a podporu pri príprave ponúk a dodržiavaní predpisov a tým zvýšiť šance na úspešné získanie štátnych zákaziek.

O nás

Spoločne dosahujeme výnimočné výsledky v kľúčových oblastiach podnikania. Sme poradenská firma s tímom skúsených manažérov, ktorí pochádzajú priamo z praxe, ktorí prinášajú výhodu skutočného terénneho know-how do poradenstva. Dokážeme identifikovať špecifické potreby vášho podnikania a navrhnúť riešenia, ktoré sú presne prispôsobené cieľom a kontextu každého klienta. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli dosiahnuť váš plný potenciál a prekonať výzvy, ktoré vás čakajú.

Komu pomáhame

Naši klienti majú odvahu a túžbu posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Nie je rozhodujúce, či ste malá startup firma, stredne veľká spoločnosť alebo globálny hráč na trhu. Našim cieľom je podporovať vás v každej fáze vášho podnikania a pomáhať vám identifikovať a využívať vaše skryté potenciály.
Spájame sa s klientmi, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj a ktorí chcú investovať do zlepšovania svojich procesov, stratégií a kultúry. My sme tu, aby sme vás podporili na ceste k vašim cieľom a pomohli vám dosiahnuť excelentné výsledky.
R

Inovácia

Veríme v neustále hľadanie nových a inovatívnych spôsobov, ako pomôcť Vám pomôcť dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Sledujeme najnovšie trendy, technológie a postupy v našom odbore a aplikujeme ich na stratégie a riešenia pre našich klientov. Inovácia je súčasťou našej DNA a Vám pomáhame objaviť nové príležitosti a vytvárať nové vízie pre podnikanie.
R

Flexibilita

Rýchlo meniace sa podnikateľské prostredie si vyžaduje flexibilitu a prispôsobivosť. My sme schopní prispôsobiť sa novým situáciám a nájsť kreatívne riešenia pre zmeny a výzvy, s ktorými sa naši klienti stretávajú. Naša flexibilita nám umožňuje reagovať rýchlo a efektívne, a poskytovať vám aktuálne a relevantné poradenstvo.
R

Partnerstvo

Staviame na dlhodobom partnerstve s klientmi a neobmedzujeme sa len na poskytovanie odporúčaní. Spájame sa s vami ako rovnocenní partneri, ktorí s vami spolupracujú na dosahovaní vašich cieľov. Poskytujeme podporu a vedenie počas celej cesty, aby sme vám pomohli prekonať výzvy a dosiahnuť excelentné výsledky.

REFERENČNÍ KLIENTI