northon@northon.sk
+421 901 910 622

HR ADVISORY PARTNER

NORTHON je vaším spoľahlivým partnerom v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa špecializuje na riešenie najčastejších problémov, s ktorými sa firmy stretávajú v tejto oblasti. Naším cieľom je pomáhať organizáciám vytvárať a udržiavať efektívne ľudské zdroje, ktoré prispievajú k dosahovaniu strategických cieľov a rastu.

Najčastejšie problémy, ktorými sa zaoberáme, zahŕňajú nábor kvalifikovaných zamestnancov, riadenie výkonnosti, disciplínu a konflikty v práci, udržanie zamestnancov, správu odmeňovania a mnoho ďalších aspektov ľudských zdrojov. Naším cieľom je pomáhať organizáciám tieto problémy riešiť efektívne a strategicky.

Nami poskytované služby zahŕňajú

Nábor
a výber

Pomáhame organizáciám pri identifikácii potrieb pracovnej sily, vyvíjame stratégie náboru, vedenia pohovorov a výberu, a poskytujeme podporu pri výbere kvalifikovaných zamestnancov.

Riadenie
výkonnosti

Vyvíjame systémy hodnotenia výkonnosti, poskytujeme školenia pre manažérov o riadení výkonnosti a pomáhame s vytváraním plánov rozvoja.

Disciplína
a konflikty

Pomáhame pri riešení disciplinárnych problémov a konfliktov v pracovnom prostredí, vrátane vyšetrovania a implementácie riešení.

Udržanie
zamestnancov

Vyvíjame stratégie udržania zamestnancov vrátane programov motivácie, rozvoja kariéry a plánovania nástupníctva.

Odmeňovanie
a benefity

Poskytujeme poradenstvo pri návrhu a implementácii spravodlivých systémov odmeňovania a výhod pre zamestnancov.

Rozvoj
zamestnancov

Poskytujeme školenia a programy rozvoja pre zamestnancov na zlepšenie ich kompetencií a schopností.

Kultúra a hodnoty
organizácie

Pomáhame organizáciám pri budovaní kultúry a hodnôt, ktoré podporujú dlhodobý úspech a angažovanosť zamestnancov.

Rozumieme
Vám
Sme lokálna firma,
ktorá pochádza z Vášho prostredia, poznáme jeho špecifiká a potreby.
Vnímame Zodpovednosť
Sme Vašim partnerom v každej situácii, na ktorej Vám skutočne záleží.
Zažili
sme to
Sami sme boli v situáciách v ktorých sa nachádzate teraz vy, preto Vám môžeme najlepšie pomôcť.
Celý tím
pre vás
Ak to bude potrebné, tak zapojíme všetky naše znalosti a spôsobilosti aby sme Vám pomohli.
Spektrum skúseností
Vhodnou kombináciou našich skúseností si bezpečne poradíme s každou situáciou

Potrebujete viac informácií?

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nezáväzná konzultácia
Radlinského 1716,
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
northon@northon.sk
+421 901 910 622
Zostaňme v kontakte
kontaktny formular footer

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram