northon@northon.sk
+421 901 910 622

ESG PARTNER

V súčasnosti firmy s viac ako 250 zamestnancami a obratom vyšším ako 40 mil.€ musia implementovať smernicu CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Toto nariadenie od firiem vyžaduje, aby poskytovali podrobné správy o svojej udržateľnosti z pohľadu ESG faktorov.

NORTHON ako ESG Partner pomáha so zavedením a dodržiavaním týchto nových regulačných povinností a s vytvorením stratégií pre udržateľný rast.

Nami poskytované služby zahŕňajú

Posúdenie
pripravenosti

Na začiatku našej práce vykonávame dôkladné posúdenie pripravenosti vašej organizácie na implementáciu ESG iniciatív. Toto posúdenie zahŕňa analýzu súčasného stavu, identifikáciu slabých miest a stanovenie konkrétnych krokov na zlepšenie pripravenosti.

Školenia zodpovedného
personálu

Ponúkame školenia a vzdelávacie programy pre váš personál zodpovedný za ESG iniciatívy. Tieto školenia obsahujú osvetu o ESG témach, ich význame a praktické aspekty ich implementácie vo vašej organizácii.

Tvorbu a implementáciu environmentálnych stratégií

Spolupracujeme s vami na tvorbe a implementácii environmentálnych stratégií, ktoré zahŕňajú opatrenia na zlepšenie ekologickej udržateľnosti, minimalizáciu environmentálnych rizík a využitie príležitostí.

Tvorbu a implementáciu sociálnych stratégií

Pomáhame vám pri tvorbe a implementácii sociálnych stratégií, ktoré sa zameriavajú na vzťahy so zamestnancami, komunitami a širšou spoločnosťou.

Tvorbu a implementáciu riadiacich (GOVERNANCE) stratégií

S vami spolupracujeme na tvorbe a implementácii riadiacich stratégií, ktoré zabezpečujú transparentné a etické riadenie, a znižujú riziká spojené s korupciou a neetickým správaním.

Zavedenie
a hodnotenie KPI

Pomáhame vám zaviesť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre ESG iniciatívy a pravidelne ich hodnotíme. Monitorujeme výsledky a prispôsobujeme stratégie podľa potreby.

Výročné
správy

Pomáhame vám vytvoriť systém ročného vykazovania ESG výkonnosti. Tento systém zahŕňa zbieranie, analýzu a zverejňovanie dát týkajúcich sa ESG faktorov, čím zvyšujeme transparentnosť a dôveryhodnosť vašej organizácie voči zainteresovaným stranám.

Naša úloha ako ESG Partnera spočíva v komplexnej podpore vašej organizácie v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich ESG aspektov. Pomáhame vám vybudovať a posilniť svoje ESG iniciatívy a zabezpečiť, že ste pripravení na nové výzvy a požiadavky týkajúce sa udržateľnosti a transparentnosti.

Rozumieme
Vám
Sme lokálna firma,
ktorá pochádza z Vášho prostredia, poznáme jeho špecifiká a potreby.
Vnímame Zodpovednosť
Sme Vašim partnerom v každej situácii, na ktorej Vám skutočne záleží.
Zažili
sme to
Sami sme boli v situáciách v ktorých sa nachádzate teraz vy, preto Vám môžeme najlepšie pomôcť.
Celý tím
pre vás
Ak to bude potrebné, tak zapojíme všetky naše znalosti a spôsobilosti aby sme Vám pomohli.
Spektrum skúseností
Vhodnou kombináciou našich skúseností si bezpečne poradíme s každou situáciou

Potrebujete viac informácií?

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nezáväzná konzultácia
Radlinského 1716,
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
northon@northon.sk
+421 901 910 622
Zostaňme v kontakte
kontaktny formular footer

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram